BaCha – VZtah

You are here:
BaCha pro naše prostory vybrala obrazy z cyklu VZtah, jehož ústřední motiv je ženské tělo, v němž zachycuje prchavost života a jeho postupné vytracení.

Vernisáž

28. 11. v 18 hodin

Výstava probíhá

29. 11. 2019 – 26. 2. 2020

Barbora Chlastáková (pseudonym BaCha; *1983, Příbram) absolvovala Fakultu výtvarných umění v Brně (Ateliér malířství 2; 2006-2011 pod vedením Prof. Martina Mainera, 2011-2012 u Mgr. Luďka Rathouského). V roce 2008 se zúčastnila studijního pobytu na Facultad Bellas Artes (Cuenca, Španělsko). V roce 2016 pobývala v rámci umělecké rezidence v Khasi Hills v Meghalava v severozápadní Indii (založeno organizací PPIAC – Picasso Pupils International art community). Od r. 2007 pravidelně vystavuje v Čechách i v zahraničí.

Barbora Chlastáková si už záhy vypracovala osobitý rukopis, pro nějž je typická kombinace figurálních a abstraktních elementů, podtržená výraznou, mnohdy až expresivní barevností. Dokonale zvládnutá figura, ale také cit pro geometrický ornament, jí umožňují ztvárňovat náhledy do světa prapůvodních sil, světa vášnivě lyrického, tajuplného, snového, zároveň však bezvýhradně upřímného a leckdy až syrově reálného. Obrazy Barbory Chlastákové tak na jednu stranu představují malířský záznam autorčina vnitřního života, na stranu druhou ale působí jako magické zrcadlo, vír, který diváka stahuje do hlubin jeho vlastního podvědomí.

BaCha pro naše prostory vybrala obrazy z cyklu VZtah, jehož ústřední motiv je ženské tělo, v němž zachycuje prchavost života a jeho postupné vytracení.