Marek Matějček

You are here:
Navštivte výstavu, která je vizuálně inspirována jak obdivem k atavismu, tak moderními utopiemi, někdy na hranici syrovosti, parodie, nebo záhadnosti.
Marek Matějček vystavuje v Galerii Realit

Marek Matějček

nar. 1989

Autor pochází z Přerova a je absolventem sklářské výtvarné školy ve Valašském Meziříčí. Absolvoval kurzy kresby na zlínské UTB a VŠUP v Praze. Od roku 2017 vystavoval samostatně v Přerově, Prostějově, Brně a Praze. 

Vystavené obrazy vznikly od roku 2017 do dneška. Jedná se o malý průřez tvorbou, především perokresbami, které jsou digitálně dobarvené a převedené do formy malé série grafických listů. 

Myšlenkově jsou syntézou mnoha inspirací, především zájmu o člověka, jeho společnost, historii, materiální a duchovní projevy, kosmologii, mytologii a archetypální linii v jádru. 

Vizuálně jsou obrazy inspirovány jak obdivem k atavismu, tak moderními utopiemi, někdy na hranici syrovosti, parodie, nebo záhadnosti.