VÝSTAVY


BaCha –

VZtah

Kdy: 29. 11. 2019 – 26. 2. 2020 (vernisáž 28. 11. v 18 hodin)

Barbora Chlastáková (pseudonym BaCha; *1983, Příbram) absolvovala Fakultu výtvarných umění v Brně (Ateliér malířství 2; 2006-2011 pod vedením Prof. Martina Mainera, 2011-2012 u Mgr. Luďka Rathouského). V roce 2008 se zúčastnila studijního pobytu na Facultad Bellas Artes (Cuenca, Španělsko). V roce 2016 pobývala v rámci umělecké rezidence v Khasi Hills v Meghalava v severozápadní Indii (založeno organizací PPIAC – Picasso Pupils International art community). Od r. 2007 pravidelně vystavuje v Čechách i v zahraničí.

Barbora Chlastáková si už záhy vypracovala osobitý rukopis, pro nějž je typická kombinace figurálních a abstraktních elementů, podtržená výraznou, mnohdy až expresivní barevností. Dokonale zvládnutá figura, ale také cit pro geometrický ornament, jí umožňují ztvárňovat náhledy do světa prapůvodních sil, světa vášnivě lyrického, tajuplného, snového, zároveň však bezvýhradně upřímného a leckdy až syrově reálného. Obrazy Barbory Chlastákové tak na jednu stranu představují malířský záznam autorčina vnitřního života, na stranu druhou ale působí jako magické zrcadlo, vír, který diváka stahuje do hlubin jeho vlastního podvědomí.

BaCha pro naše prostory vybrala obrazy z cyklu VZtah, jehož ústřední motiv je ženské tělo, v němž zachycuje prchavost života a jeho postupné vytracení.

Jiří Hora

Kdy: 1. 3. – 30. 6. 2019

Jiří Hora se narodil v roce 1953 ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde také téměř celý život bydlí. Od dětství se zajímal o elektrotechniku, pracoval ve vývoji lékařských přístrojů a potom v oboru servis výpočetní techniky.

K fotografování ho přivedl otec, kterému často pomáhal při dokumentování proměn města Frenštátu v druhé polovině 20. století  různými fotoaparáty od deskových až po kinofilmové.

Jiří Hora začínal s Flexaretou na formát 6×6, pak přišel kinofilm nejdříve na černobílé filmy, později na barevné, ale pravou svobodu přinesl až nástup digitální fotografie, v jeho případě od roku 2003. Od té doby se snaží podrobně dokumentovat všechny krátké i dlouhé výlety po krásách Česka i zemí po celém světě – od Nového Zélandu přes Island po Patagonii. Jeho fotografie mají hlavně připomenout zážitky z navštívených zemí, ale snaží se, aby občas měly i nějaké fotografické kvality. Cestuje rád sám, ale do exotických zemí využívá také služeb cestovních kanceláří. Fotografuje hlavně pro vlastní potěšení, ale je velmi rád, když se jeho obrázky líbí i ostatním a proto většinu z nich publikuje na veřejné internetové galerii.

VÝSTAVA JE PRODEJNÍ

Bohumil Kratochvíl

Kdy: 16.11.2018 – 28. 2. 2019

patří do skupiny nadšených amaterských fotografů, kteří tomuto koníčku zasvětili téměř celý dosavadní život.

Pochází z Biskupic na Třebíčsku, kde prožil celé dětství až do patnácti let. Poté odešel studovat do Kroměříže hudbu, působil v Praze jako hudební profesionál a posledních čtyřicet let žije v Přerově, kde se věnuje mladé nastupující muzikantské generaci.

Fotografii doslova propadl ve svých 13 letech. Začínal, jako stovky dalších, s nejlevnějšími fotografickými přístroji. Další náročnější techniku si musel zasloužit, případně si na ni vydělat, což ve studentském věku nebylo zrovna jednoduché. Láska ke statickým obrázkům však pomáhala překonávat mnohé svízele, a tak se postupem času dařila řešit i otázka nezbytné fotografické výbavy.

V oboru se vzdělával a vzdělává převážně jako samouk. V minulosti to byla především odborná literatura a fotovýstavy. V současnosti je nepřeberné množství tutoárů na internetu, což značně usnadňuje získávání potřebných znalostí a informací.

Jeho fotografie zachycují převážně českou a moravskou krajinu. Nevyhýbá se však ani jiným žánrům, ze kterých je třeba zmínit především dokumentární fotografii. Jako hudební pedagog zaznamenává dění převážně v kulturním světě (koncerty, vernisáže, kulturní události v Přerově aj.)

Zhruba před rokem a půl začal publikovat své fotografie na sociálních sítích. Na facebooku vedle své stránky vytvořil další pod názvem „Přerovsko objektivem“, která má v současnosti na šest stovek sledujících. Pod vzrůstajícím tlakem okolí se rozhodl přispět fotografiemi na akci „Přerovské dvorky“, která se uskutečnila v měsíci září. Zde proběhla rovněž anketa s výběrem případných přerovských pohlednic. Výstava se setkala s velice příznivým ohlasem. Část fotografií tvoří i výběr na tuhle výstavu. Další okruh je soustředěn na přírodu, která nás obklopuje se zaměřením na živé tvory. Poslední okruh tvoří fotografie, které se setkaly s nejpříznivějším ohlasem na sociálních sítích.

Slova autora:

Roky mám v úmyslu pro vás, milí spoluobčané, uspořádat výstavu fotografií. Především časové důvody mi v tom vždy nějak zabránily. Důchodový věk však už klepe na dveře, a tak doufám, že se tenhle počin stane tradicí. Tedy pokud zdraví a váš zájem dovolí… 🙂

Tímto vám rovněž upřímně děkuji za zhlédnutí této výstavy.

Váš Bohumil Kratochvíl

VÝSTAVA JE PRODEJNÍ

Vybírat můžete z více jak 50 krásných záběrů a různých formátů.

Otakar Hudeček

Kdy: 23. 3. 2018 – 31. 8. 2018

Otakar Hudeček se narodil v roce 1954 v Přerově, většinu života však prožil v Olomouci a nyní bydlí a tvoří v obci Citov.

Výtvarnému umění se věnoval už od dětství, ale o soustavném pěstování výtvarného umění lze u něho hovořit až v dospělosti. Výtvarný talent podědil z obou větví své rodiny – jeho otcem byl akademický malíř Otakar Hudeček a jeho dědeček z matčiny strany byl František Šenar.

Otakar Hudeček celý svůj život maloval stále a intenzivně. Vystavovat začal v roce 1989, kdy jeho nekonvenční díla, plná fantazie a citlivé, výrazné barevnosti, začala vzbuzovat ohlas. Do dnešního dne uspořádal několik desítek výstav, mnohé i v zahraničí.

Nepatří mezi realisty, ale nelze říci, že by šlo o malíře abstraktního. Jako charakteristika se nabízí označení „tvůrce nové reality“. Reálný základ Hudečkovy obrazy rozhodně mají – všechny zobrazené objekty se mohou zdát být parafrázemi skutečného světa. V jeho malbách můžeme objevit motivy floristické, zoomorfní, objektové… Je v nich vynalézavost, kterou násobí jeho kompoziční objevnost, cit pro barvy a barevné akordy.

Maluje především olejem a jeho malování se neobejde bez srdce a hlavy. To, že maluje zaníceně, nadšeně a soustředěné, není obtížné vycítit.

Užijte si aktuální výstavu Otakara Hudečka. Obrazy jsou prodejné.

 

Vitali Komarov –

Serigrafie

Kdy: 21. 9. 2017 – 28. 2. 2018

Kde: GALERIE REALIT

Malíř a grafik pocházející z Ruska, který je silně inspirován Vincentem Van Goghem.
Jeho obrazy jsou plné života, barvy jsou jasné, plné citů, měkké a zářivé.
Od roku 1995 žije a pracuje v Lednici na Jižní Moravě.

Ruby –

SrdceKraj

Kdy: 24.3.2017 – 31.7.2017

Kde: GALERIE REALIT

Ruby chce svým souborem fotografií SrdceKraj

vzdát hold podmanivému Valašskému kraji,

který má navždycky zarytý hluboko do srdce.

 

David Macháček

Kdy: 20.10.2016 – 28.2.2017

Kde: GALERIE REALIT

pozvanka

Více informací o výstavě a reportáž z vernisáže naleznete zde: David Macháček

Jan Tajzich – SF

Kdy: 19.5.2016 – 30.9.2016
Kde: GALERIE REALIT

Tajzich postcard

Více informací o výstavě zde: Jan Tajzich – SF

 

Máte-li zájem využít našich výstavních prostor, neváhejte nás kontaktovat.

gr1   gr3    

gr2   gr5