Výhradní smlouva na prodej nemovitosti: Proč prodávat nemovitost s dobrým makléřem?

You are here:
Při prodeji nemovitosti možná váháte, jestli uzavřít s makléřem výhradní zprostředkovatelskou smlouvu. Přestože se na první pohled může jevit jako nevýhodná, pomůže vám prodat nemovitost rychleji, za nejvýhodnější cenu a s kvalitnějším servisem.

Mnoho klientů si stále myslí, že čím více kanceláří nemovitost nabízí, tím lépe. Opak je však pravdou. V takovém případě se pravděpodobně nemovitost ocitne na několika inzertních serverech a v tiskovinách v různém zpracování, s různými informacemi a rozdílnými cenami. Ze stran kanceláří v rámci konkurenčního boje může poté docházet ke snižování ceny na úkor prodávajícího – tzn.  že klient většinou svoji nemovitost prodá přes tu kancelář, která nabídla cenu nejnižší. Často se stává, že kupující ztrácejí o takovou nabídku zájem, jsou zmatení z různých prodejních cen a informací a tím pádem nabídku považují za nedůvěryhodnou.

Nebojte se svěřit svou nemovitost jednomu makléři

Realitní kancelář prostřednictvím svých makléřů po dobu prodeje vynakládá nejen svůj čas, ale také finanční prostředky. Inzeruje reklamu na inzertních serverech, ve vlastních propagačních materiálech, obvolává zájemce. Výhradní zastoupení je proto pro prodávajícího výhodnější už proto, že o tyto prostředky nechce makléř přijít. 

V případě podepsané výhradní smlouvy je kancelář schopna poskytnout klientovi nadstandardní servis, zajištění pokud možno co nejvyšší možné prodejní ceny, zajištění nejen prohlídek se zájemci, ale také záruky na veškerý poradenský a právní servis či úschovu kupní částky.

Jak vybrat dobrého makléře pro výhradní zprostředkovatelskou smlouvu?

Výhradní smlouva jasně definuje práva a povinnosti zprostředkovatele k prodávajícímu a běžně se uzavírá na dobu určitou s možností prodloužení. Abyste měli jistotu, že je připravená ve váš prospěch, ujistěte se, že ji uzavíráte s makléřem, který: 

 • je s vámi v pravidelném kontaktu – dostaví se za vámi na smluvené místo, přijme vás ve své kanceláři nebo přímo v dané nemovitosti. Prostě víte, s kým jednáte. 
 • je věrohodný – znáte jeho reference, víte, jak bude vaši nemovitost prezentovat a kde ho zastihnout, může se prokázat certifikací a praxí.  
 • stará se o kvalitní prodej – pečlivě připravuje nemovitost k prodeji a kvalitně ji inzeruje (např. pomocí homestagingu, vlastních tiskovin nebo webu). 
 • je transparentní – předem jste si stanovili kupní cenu, termíny a veškeré podmínky prodeje nemovitosti.  
 • vysvětlí vám proces celého prodeje – do nejmenších detailů s vámi probere náležitosti prodeje i případná úskalí. 
 • má pojištění profesní odpovědnosti  realitní makléři musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěni pro případ, že svým klientům způsobí škodu. 

Co by měla výhradní zprostředkovatelská smlouva obsahovat?

 • identifikaci smluvních stran,
 • identifikaci nemovitosti včetně detailního popisu faktického a právního stavu,
 • požadovanou výši kupní ceny,
 • dobu trvání výhradního zastoupení,
 • výši provize a podmínky vyplacení,
 • způsob náhrady nákladů zprostředkovatele, které vznikly přímo v souvislosti s nabízením nemovitosti zájemcům (zejména inzerce, ale i cestovní náklady),
 • podmínky odstoupení od smlouvy a sankce v případě porušení smlouvy,
 • práva a povinnosti smluvních stran,
 • podpisy smluvních stran vyjadřující souhlas s obsahem smlouvy. 

Pro své klienty vždy připravujeme zprostředkovatelské smlouvy tak, abychom je chránili,“ upozorňuje Kateřina Zvonková, jednatelka Galerie Realit. „Chceme, aby měli jistotu toho, že se budeme snažit jejich nemovitost profesionálně a rychle prodat bez toho, aby se museli bát o své finance.

Dana Neblová, Makléřka GR

Co radí makléř

„Je to možná klišé, ale před podepsáním výhradní zprostředkovatelské smlouvy dejte na první dojem. Pokud je vám makléř něčím nesympatický nebo si nejste úplně jistí, zvažte, jestli přes něj prodej uskutečnit. Dobrý makléř by vám měl dát od začátku jistotu, jednat seriózně a nic nezamlčet.“