Nájem bytu: Kdo platí opravy v nájemním bytě?

You are here:
Jaká je částka pro drobné opravy, kterou by ročně neměl nájemník přesáhnout? Pojďme se detailně podívat na opravy v nájemním bytě a posvítit si na to, kdy je hradí nájemník a kdy nájemce.

Základem, ze kterého můžete vždy vycházet, by měla být dobře připravená nájemní smlouva. V ní by mimo jiné náležitosti mělo být uvedeno, kdo provádí a hradí úpravy v nájemním bytě. Nedomluvíte – li se ve smlouvě jinak, platí pro provádění a úhradu oprav v bytě předpis, který říká, že:

Důležité: Celková výše drobných oprav, které platí nájemce, nesmí za rok překročit částku, která se rovná 100 Kč/m2 podlahové plochy.

Za drobné opravy a běžnou údržbu se nejčastěji považují:

  • opravy jednotlivých vrchních částí podlah, oken a dveří,
  • opravy a výměny elektrických koncových a rozvodných zařízení,
  • výměny uzavíracích ventilů plynu a vody a opravy vodoměrů s výjimkou hlavního ventilu pro byt,
  • opravy většiny zařízení, která jsou součástí bytu (např. kamna, kotle, digestoře, vodovodní baterie, sprchy, sporák, kuchyňská linka…) včetně výměny drobných součástí těchto zařízení,
  • pravidelné prohlídky a čištění zařízení, která jsou součástí bytu,
  • malování, tapetování, čištění podlah, oprava omítek a čištění odpadů.

Pro všechny další drobné opravy, které nejsou přímo vyjmenovány v novém nařízení vlády, platí limit 1000 Kč na jednu opravu. Pro náklady spojené s běžnou údržbou žádný limit stanovený není.

Vždy však platí, co je uvedeno v nájemní smlouvě. Pro smluvení drobných oprav a běžné údržby se nejčastěji  využívají části smlouvy nazvané Další zvláštní ujednání a Práva a povinnosti smluvních stran. Proto si pečlivě přečtěte i tyto části ještě předtím, než smlouvu podepíšete. 

Jak oznamovat opravy? 

Pokud se v bytě, který máte v pronájmu, objeví vada, která přesahuje roční limit 100Kč/m2 nebo výrazně přesahuje limit 1 000 Kč na jednu opravu, je potřeba to oznámit vašemu pronajímateli. Nečekejte na vhodnou příležitost a oznamte závadu ihned. Pronajímatel by ji měl také bez prodlení opravit nebo se postarat o její nápravu. Pokud kvůli závadě můžete věc užívat jen s obtížemi, máte právo na přiměřenou slevu z nájemného. 

Kateřina Zvonková, Jednatelka GR

Co radí makléř

„Vždy doporučujeme vyplnit a podepsat předávací protokol, který by měl být přílohou smlouvy,“ připomíná Kateřina Zvonková, jednatelka Galerie Realit. „V předávacím protokolu by měl být uveden den předání bytu, jeho aktuální stav, zjevné závady, soupis vybavení bytu a stav všech potřebných měřičů (vodočet, topení atd.).“