Kdy se podává Přiznání k dani z nemovitých věcí?

You are here:
V jakém termínu a jakým se způsobem se podává Přiznání k dani z nemovitých věcí a dokdy se má zaplatit? Projděte si základní informace o dani z nemovitosti a ujistěte se, jestli se vás podání přiznání týka.
Kdy se podává Přiznání k dani z nemovitých věcí? | Galerie Realit

Jestliže jste v loňském roce nabyli, prodali nebo darovali nemovitost*, nezapomeňte tuto skutečnost zohlednit v nově podaném nebo dílčím přiznání k dani z nemovitých věcí.

A to i v případě, že jste uzavřeli Kupní smlouvu a podali návrh na vklad na konci minulého roku a Katastrální úřad provedl vklad vlastnického práva až v lednu. Vlastníkem nemovitosti se totiž poté stáváte zpětně k datu, kdy jste návrh na vklad Katastrálnímu úřadu podali. A jelikož se daňové přiznání podává na zdaňovací období daného roku, je pro vás rozhodující vlastnictví k 1. lednu.

 

* Daň z nemovitých věcí se netýká bytů a jiných nemovitostí, které jsou v družstevním vlastnictví a u které jste nabyli pouze družstevní podíl.

Kdy daňové přiznání podávat nemusíte

  • Daňové přiznání ani jiné oznámení nepodáváte, pokud jste nemovitost nabyli již v předchozích letech a nedošlo u vás v loňském roce k žádným změnám. V takovém případě daň nezapomeňte pouze uhradit, k čemuž vás příslušný finanční úřad vyzve pomocí zaslané složenky, zprávy do datové schránky nebo do emailu.
  • Pokud jste všechny své nemovité věci v minulém roce pozbyli, tak sice toto přiznání podávat nemusíte, ale měli byste o této skutečnosti na finanční úřad doručit písemné oznámení nebo jej kontaktovat telefonicky.

Termín podání a splatnosti daně

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí je nejzazším termínem pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí 31. ledna.

Úhradu samotné daně z nemovitých věcí je třeba provést do konce května. V případě roční daně, která je vyšší než 5 000 Kč, ji můžete uhradit ve dvou stejně vysokých splátkách (jednu do května a druhou do listopadu).

Jak přiznání podat?

K dani z nemovitých věcí existuje příslušný formulář (světle modrý), který můžete: 

  • odevzdat osobně na podatelně příslušeného územního pracoviště
  • poslat poštou
  • poslat datovou zprávou
  • vyplnit a odeslat na online finančním úřadu.
Kateřina Zvonková, jednatelka a makléř

Co radí makléř

„Nejste si jistí, jak přiznání k dani z nemovitosti podat a jestli vůbec? Nestyďte se poradit s makléřem. U nás v Galerii realit spolupracujeme se zkušenými daňovými poradci, kteří mají právo v malíčku.“