Jak se platí daň z příjmu při prodeji nemovitosti?

You are here:
V jaké výši se odvádí daň z příjmu při prodeji nemovitosti, z čeho se počítá a kdy se platit nemusí? Projděte si základní informace o dani z příjmu při prodeji nemovitosti a ujistěte se, jestli se vás platba týká.

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti ve výši 15 % se počítá z rozdílu mezi pořizovací a prodejní cenou nemovitosti. Částkou, ze které se daň vypočítává je právě onen rozdíl mezi cenou, za kterou jste nemovitost koupili a za kterou ji prodáváte. Neodvádí se tak z celé prodejní ceny, jak se občas mylně interpretuje.

Výjimky aneb kdy daň z příjmu při prodeji nemovitosti neplatíte

  1. Prodáváte po 5 nebo 10 letech od koupě – pokud jste si nemovitost pořídili před rokem 2021 a prodáváte ji po 5 letech od koupě, daň z příjmu při prodeji nemovitosti platit nemusíte. Od roku 2021 se tato lhůta zvyšuje na 10 let a říká se jí “časový test”. 

  2. Bydlíte tu nejméně dva roky – pokud v nemovitosti bydlíte alespoň 2 roky, daň z příjmů při prodeji nemovitosti neplatíte. Výhodou je, že tu nemusíte mít trvalé bydliště. Stačí doložit výpisy z banky platby nájemného, energií a podobně. 

  3. Pořídili jste si nové bydlení – koupili jste si za utržené peníze byt, dům, pozemek pro výstavbu nebo jste využili pro financování rekonstrukce? Pokud jste to stihli do 1 roku od prodeje, pak ani tehdy daň z příjmu při prodeji nemovitosti neplatíte. Podmínkou ale je, že jste v bytě nebo domě před prodejem opravdu bydleli. 

  4. Nemovitost jste zdědili – pocházela nemovitost z dědictví? Pak daň z příjmu při prodeji nemovitosti také neplatíte. 

Právnické osoby platí dan z příjmu vždy

V případě, že jste právnická osoba (podnikatel nebo firma) a prodaná nemovitost je součástí obchodního majetku firmy, žádné osvobození se vás netýká. Jako právnická osoba platíte při prodeji nemovitosti daň z příjmů vždy. 

Dana Neblová, Makléřka GR

Co radí makléř

„Nejste si jistí, jestli se vás daň z příjmu při prodeji nemovitosti týká nebo co je potřeba zařídit? Nestyďte se poradit s makléřem. U nás v Galerii realit spolupracujeme se zkušenými daňovými poradci, kteří mají právo v malíčku.“