VÝSTAVY


Otakar Hudeček

Kdy: 23. 3. 2017 – 31. 8. 2018

Otakar Hudeček se narodil v roce 1954 v Přerově, většinu života však prožil v Olomouci a nyní bydlí a tvoří v obci Citov.

Výtvarnému umění se věnoval už od dětství, ale o soustavném pěstování výtvarného umění lze u něho hovořit až v dospělosti. Výtvarný talent podědil z obou větví své rodiny – jeho otcem byl akademický malíř Otakar Hudeček a jeho dědeček z matčiny strany byl František Šenar.

Otakar Hudeček celý svůj život maloval stále a intenzivně. Vystavovat začal v roce 1989, kdy jeho nekonvenční díla, plná fantazie a citlivé, výrazné barevnosti, začala vzbuzovat ohlas. Do dnešního dne uspořádal několik desítek výstav, mnohé i v zahraničí.

Nepatří mezi realisty, ale nelze říci, že by šlo o malíře abstraktního. Jako charakteristika se nabízí označení „tvůrce nové reality“. Reálný základ Hudečkovy obrazy rozhodně mají – všechny zobrazené objekty se mohou zdát být parafrázemi skutečného světa. V jeho malbách můžeme objevit motivy floristické, zoomorfní, objektové… Je v nich vynalézavost, kterou násobí jeho kompoziční objevnost, cit pro barvy a barevné akordy.

Maluje především olejem a jeho malování se neobejde bez srdce a hlavy. To, že maluje zaníceně, nadšeně a soustředěné, není obtížné vycítit.

Užijte si aktuální výstavu Otakara Hudečka. Obrazy jsou prodejné.

 

Vitali Komarov –

Serigrafie

Kdy: 21. 9. 2017 – 28. 2. 2018

Kde: GALERIE REALIT

Malíř a grafik pocházející z Ruska, který je silně inspirován Vincentem Van Goghem.
Jeho obrazy jsou plné života, barvy jsou jasné, plné citů, měkké a zářivé.
Od roku 1995 žije a pracuje v Lednici na Jižní Moravě.

Ruby –

SrdceKraj

Kdy: 24.3.2017 – 31.7.2017

Kde: GALERIE REALIT

Ruby chce svým souborem fotografií SrdceKraj

vzdát hold podmanivému Valašskému kraji,

který má navždycky zarytý hluboko do srdce.

 

David Macháček

Kdy: 20.10.2016 – 28.2.2017

Kde: GALERIE REALIT

pozvanka

Více informací o výstavě a reportáž z vernisáže naleznete zde: David Macháček

Jan Tajzich – SF

Kdy: 19.5.2016 – 30.9.2016
Kde: GALERIE REALIT

Tajzich postcard

Více informací o výstavě zde: Jan Tajzich – SF

 

Máte-li zájem využít našich výstavních prostor, neváhejte nás kontaktovat.

gr1   gr3    

gr2   gr5