• fotky pozemek HM_00001
  • fotky pozemek HM_00002
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Horní Moštěnice | ID nemovitosti : 000339

Prodej Cena v RK - Pozemek
23149 m² Tisk

Prodej atraktivních komerčních pozemků o celkové výměře 23.149 m² v k.ú. Horní Moštěnice. Pozemky jsou situování v blízkosti rychlostní komunikace 55J a dálnice D1.

letecké záběry

Jedná se o strategickou polohu (např. pro logistické společnosti) s velmi dobrým napojením nejen na silniční, ale také na železniční síť. Inženýrské sítě jsou na okraji pozemku, příjezd k pozemku po komunikaci bez omezení hmotnosti.

Využití: Plochy pro dopravní infrastruktury s mimoúrovňovým uspořádáním, plochy dopravní infrastruktury (např. pozemky staveb dopravního vybavení zejména přilehlé odstavné plochy, čerpací stanice pohonných hmot) a z části plochy smíšené komerční (území určená pro komerční účely s převažujícími obslužnými činnostmi, obchodem a drobnou výrobou). Možné taky využít pro stavby pro lehkou výrobu, garáže, autobazary, parkoviště apod.

Prodej pouze jako celek čtyř vyznačených parcel.

Bližší informace v kanceláři GALERIE REALIT s.r.o.

ENG:

Attractive commercial land for sale with a total area of ​​23,149 m² in Horní Moštěnice. The land is situated near the 55J road and the D1 highway.

aerial view

This is a strategic location (eg for logistics companies) with a very good connection not only on the road but also on the railway. Electricity, gas and others are at the edge of the land, the driveway is without weight restrictions.

Usage: Areas for transport infrastructure with an extra-level structure, areas of transport infrastructure (eg land of transport equipment, especially adjacent parking areas, gas stations) and a part of a mixed commercial area (commercial areas with predominantly servicing activities, trade and small production ). It is also possible to use for garages, parking, car bazaar etc.

Sales only as a whole of the four marked lands.

More information in the office GALERIE REALIT s.r.o.

Lokace nemovitosti

Podobné nemovitosti

Buk
Prodej

Buk

Potřebujete únik z města za klidem a odpočinkem? Hledáte krásnou zahradu… Více informací

1.249.000 Kč